Kính lão gọng xếp 868 màu đen 2 độ

Kính lão gọng xếp 868 màu đen 2 độ, chân kính rút ra như anten, gồm 5 màu đen, đỏ, xám, xanh, nâu, gồm gọng và tròng lão, xếp gọn trong hộp, giá 300.000đ

luu.vn Mở