Vòng tay đá vân rồng tím 8 ly tỳ hưu inox vàng VVRITHHKV8 hộp gỗ