Mặt Phật Đại Thế Chí pha lê đỏ 3.6 cm MFBO4 kèm hộp nhung