Mặt Phật Văn Thù Bồ Tát xanh 3.6 cm MFBXB3 kèm hộp nhung