Host30G – Lưu trữ web máy chủ cao cấp dung lượng 30G, Băng thông 600GB