[Nguyễn Trung Kiên] Khóa học Khởi Nghiệp Từ Con Số 1

Phương thức chuẩn bị tài chính, nhân lực, lập kế hoạch, biện pháp phòng tránh, giảm thiểu rủi ro khi khởi nghiệp, 22 bài giảng 02 giờ 21 phút, mua 1 lần học trọn đời, Giảng viên:Nguyễn Trung Kiên, Chủ đề: Kinh doanh - Khởi nghiệp, Bài viết...

msvui.com Mở