[ Nguyễn Trần Thành ] Khóa học Quản Trị Mạng Cisco CCNA

Cung cấp kiến thức về nền tảng mạng, các thiết bị định tuyến router, các thiết bị chuyển mạch switch, 23 bài giảng 05 giờ 48 phút, mua 1 lần học trọn đời, Giảng viên: Nguyễn Trần Thành , Chủ đề: Công nghệ thông tin, Bài viết [ Nguyễn...

msvui.com Mở