msvui.com[Nguyễn Ngọc Quang] Khóa học Nhiếp ảnh Cơ Bản

Tự tin thực hiện các thao tác về máy ảnh và kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp, 28 bài giảng 01 giờ 54 phút, mua 1 lần học trọn đời, Giảng viên:Nguyễn Ngọc Quang, Chủ đề: Thiết kế - Nhiếp ảnh,

Xem chi tiết ❭