[Trần Quang Thịnh] Khóa học Kết Nối đúng Người – Thay đổi Vận Mệnh

Sở hữu 3 chìa khóa vàng: quan hệ rộng, sâu và lâu. Kết nối, tạo thiện cảm với bất kỳ ai, 30 bài giảng 03 giờ 49 phút, mua 1 lần học trọn đời, Giảng viên:Trần Quang Thịnh, Chủ đề: Kinh doanh - Khởi...